Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o. to lider w zakresie kucia i obróbki stali.

Nasza marka wiąże się z wieloletnią tradycją oraz wysoką jakością, zaawansowanymi produktami oraz stałym rozwojem.

Jako firma rodzinna myślimy długofalowo i opowiadamy się za zrównoważonymi, odpowiedzialnymi praktykami biznesowymi, aby tworzyć pozytywną wartość dodaną dla naszej firmy, naszych partnerów biznesowych i społeczeństwa – ekologicznie, społecznie i ekonomicznie.