Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach są jedną ze Spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zakład jest podmiotem zaliczanym do przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla obronności kraju. Firma od ponad 70 lat specjalizuje się w produkcji, remontach oraz modernizacji sprzętu pancernego. Spółka jest głównym wykonawcą modernizacji czołgów Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL/M1. Jako jedyny w Polsce zakład dysponuje własnym poligonem doświadczalnym. Kolejne generacje sprzętu pancernego dostarczanego Wojsku Polskiemu oraz odbiorcom zagranicznym ugruntowały pozycję Spółki na krajowym i światowym rynku sprzętu oraz uzbrojenia.